Начало За нас Политика Контакти
Design by
webtuning.org
Производствената дейност на „Пътно поддържане-Павликени
“ЕООД обхваща:

-дейности по текущ ремонт и поддържане на пътища,пътни
принадлежности и съоръжения;
-градски и общински комуникации и инфраструктурите около тях;
-зимно поддържане на пътища ;
-проектантска ,инженерингова и търговска дейност в страната и
чужбина;
-всички видове услуги със строителна и друга техника;
-пренос на пътници и товари.

Основни клиенти:

-агенция „Пътна инфраструктура“;
-община Павликени;
-община Сухиндол.

Сертификати и атестати

В „Пътно поддържане -Павликени“ЕООД са внедрени следните системи:
-за управление на качеството ,съгласно изискванията на международния
стандарт ISO9001:2008;
-за управление на околната среда съгласно изискванията на
международния стандарт ISO 14001:2004;
-за управление на безопасни и здравословни  условия на труд съгласно
изискванията на международния стандарт OHSAS 18001:2007.

Фирмата е член на Камарата на строителите в България и е вписана в
Централния професионален регистър на строителя  под № 0429 от 07.06.2012г.
за изпълнение на строежи от втора и пета група.
Пътно поддържане-Павликени

Валиден CSS!